Skip to main content

Daňové poradenství Česká republika

Daňová oblast, účetnictví a účetní závěrka

Oblast daňového účetnictví a účetní závěrky je hlavní službou nabízenou společností Savino and Partners. Jsme si vědomi důležitosti vedení účetnictví a daní pro úspěch firem, zejména v mezinárodním kontextu.

Účetnictví a rozpočty

Důraz na detail

Mezi naše služby patří vedení běžného účetnictví pro firmy a fyzické osoby podnikatele, kompletní vedení mzdové agendy zaměstnanců, provádění due diligence, vyměřovacích operací, příprava žádostí o registraci a zrušení plátců daně na příslušných finančních úřadech a sestavení pravidelná roční prohlášení, a to jak pro firmy, tak pro fyzické osoby.

Kontaktujte nás

Daňové poradenství Česká republika

Podporujeme klienty analýzou rozpočtu, výročními zprávami a kontrolou managementu

Na vyžádání provádíme rozpočtové analýzy s ověřením dodržování konkrétních účetních zásad, garantujících maximální transparentnost a dodržování platných daňových předpisů. Postaráme se také o vedení všech administrativních a daňových praktik týkajících se společností, mezd a daňových přiznání.

Náš tým zahrnuje účetní, finanční a daňové experty a je schopen poskytnout přizpůsobená řešení s přidanou hodnotou pro potřeby každého klienta. Kromě toho neustále informujeme naše zákazníky o nejnovějších daňových a regulačních zprávách, což zaručuje přesné a spolehlivé služby.

Chápeme důležitost přesného vedení účetnictví a daní pro úspěch podniků a jsme odhodláni poskytovat našim klientům komplexní a vysoce kvalitní služby. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem pomáháme společnostem dodržovat daňové předpisy a efektivně spravovat jejich účetnictví, což jim umožňuje soustředit se na růst svého podnikání.

Kontaktujte nás pro více informací o našich poradenských službách v oblasti daní, účetnictví a účetní závěrky a zjistěte, jak vám můžeme pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů.

Běžné vedení účetnictví

Savino & Partners poskytuje účetní služby pro firmy i fyzické osoby v souladu s účetními předpisy České republiky, včetně přípravy účetních a finančních dokumentů vyžadovaných zákonem.

Mzdy zaměstnanců

Savino & Partneři zvládnou všechny aspekty mzdové agendy pro klienty se zaměstnanci v České republice, včetně výpočtu mezd, přípravy výplatních pásek a zajištění plnění požadavků na sociální zabezpečení a pojištění.

M&A

Savino & Partners nabízí služby due diligence, které klientům pomáhají vyhodnotit potenciální akvizice, partnerství nebo jiné obchodní příležitosti v České republice, včetně provádění cílených auditů a dalších šetření k identifikaci rizik a možných problémů.

Zásady rozpočtu

Savino & Partneři mohou pomoci při přípravě účetních a finančních dokumentů, včetně výkazu zisku a ztráty a rozvahy, jakož i dalších požadovaných dokumentů, jako jsou manažerské zprávy a daňová přiznání.

Instance registrace/smazání

Savino & Partneři mohou klientům pomoci propagovat registraci či odhlášení jejich podnikání u příslušných finančních úřadů v ČR.

Roční a pravidelná daňová přiznání

Savino & Partneři mohou asistovat při přípravě a podávání ročních daňových přiznání pro firmy a fyzické osoby v souladu s daňovými předpisy ČR, včetně přípravy a odevzdání daňových formulářů a zajištění souladu s daňovými zákony a předpisy.

Call Now Button