Skip to main content

Právní poradenství Praha

Oblast právního a podnikového poradenství

Zaměstnanci S&P přímo a s pomocí kvalifikovaných odborníků nabízí kompletní asistenci při podnikových a administrativních praktikách.</p><ul><li>Praxe v obchodním rejstříku</li><li>zakládání a likvidace společností </li><li>fúze a akvizice</li><li>praxe s místní správou</li><li>povolení k dočasnému a dlouhodobému pobytu

Corporate Consulting Praha

Důraz na detail

Oblasti specializace Oblasti právního a podnikového poradenství zahrnují občanské, obchodní a korporátní právo. Společnost nabízí poradenství a asistenci jak v soudní oblasti, jako jsou občanské a obchodní případy a v rozhodčích řízeních, tak i v mimosoudní oblasti, jako jsou mimořádné transakce a fúze a akvizice. Tým profesionálů ve společnosti Savino & Partners as garantuje maximální profesionalitu a kompetenci v každé fázi transakce, od přípravné fáze až po uzavření obchodu.

Kontaktujte nás

Poradenská společnost Praha

Oblast právního a podnikového poradenství se dále zabývá také Corporate Governance a poradenstvím při generačních obměnách.

Tým odborníků pomáhá společnostem definovat jejich rozhodovací procesy a procesy vnitřní kontroly, čímž jim pomáhá dosahovat vyšší efektivity a transparentnosti. Zejména Savino & Partners as nabízí poradenství v oblasti plánování nástupnictví, podporuje společnosti při řízení generační výměny a kontinuity podnikání.

Konečně oblast právního a podnikového poradenství společnosti Savino & Partners as poskytuje poradenství v různých právních oblastech, jako je pracovní právo, právo nemovitostí, mezinárodní právo a správní právo.

Tým profesionálů nabízí zejména právní poradenství společnostem v pracovněprávních záležitostech, které se týkají například sepisování pracovních smluv, řízení zaměstnaneckých vztahů a řešení sporů.

Dále, Savino & Partners as nabízí společnostem pomoc v oblasti práva nemovitostí, od nákupu a prodeje nemovitostí až po jejich správu a zhodnocení, přes definici nájemních smluv a pomoc při řešení majetkových sporů.

Due Diligence

Provádíme due diligence a hodnocení zaměřené na operace jako M& a prodej společnosti.

Licence a oprávnění a povolení k pobytu

Zaměstnanci podporují společnosti, administrátory a pracovníky, kteří potřebují oprávnění nebo registraci k výkonu podnikatelské činnosti.

Osobně výdělečně činní

Podporujeme osoby samostatně výdělečně činné ve všech daňových, sociálních a administrativních povinnostech.

Občanské, obchodní a korporátní právo

Savino & Partners odpovídá nejlepšími profesionálními řešeními v právní, komerční a korporátní oblasti.

Corporate Governance

Poskytujeme členům a správcům pomoc při dodržování firemních předpisů a podporujeme je ve všech povinnostech a osvědčených postupech.

Další právní oblasti

Poskytujeme pomoc v oblasti pracovního práva, práva nemovitostí a správního práva samostatně výdělečně činným osobám, manažerům a administrátorům.

Call Now Button