Skip to main content

sekretariát Praha

Savino & Partners nabízí logistickou podporu zákazníkům, kteří nejsou trvale přítomni v České republice

Savino & Partners řídí domicilační aktivity jak přímo ve svém sídle, tak prostřednictvím sdílených kanceláří.

Oblast sekretariátu Praha

Důraz na detail

Sekretariát a další zákaznické služby mohou uspokojit požadavky na zpracování administrativních procedur, provádění plateb a sestavování faktur.

Kontaktujte nás

sekretariát Praha

Savino & Partners nabízí zákazníkům služby zaměřené na optimalizaci zdrojů

Díky této službě mohou firmy těžit ze zkušeností a odborných znalostí týmu profesionálů SAVINO & PARTNERS as při řízení administrativních a právních činností.

Dále se společnost zabývá získáváním povolení a certifikací a přípravou žádostí o povolení k pobytu pro cizince. Díky hluboké znalosti administrativních postupů a odbornosti týmu profesionálů, SAVINO & PARTNERS as je schopna poskytnout účinnou a včasnou podporu při řízení všech procesů souvisejících s povoleními a certifikacemi.

V neposlední řadě společnost nabízí překladatelské služby úředních dokumentů, smluv a korespondence a také služby správy poštovních schránek (Datové schránky). Díky odbornosti týmu profesionálů a znalosti českého jazyka a kultury se SAVINO & Společnost PARTNERS as je schopna poskytnout spolehlivou a přesnou podporu při řízení překladatelských činností a činností správy poštovních schránek.

Kromě toho oblast sekretariátu a další zákaznické služby Savino & Partners as nabízí fakturaci, správu objednávek, inkaso kreditů a hotovostní účetnictví, včetně služeb na místě. Společnost je schopna převzít svěřenecké mandáty pro správu a právní zastupování společností, což zaručuje vysokou úroveň profesionality a kompetence.

Sídlo společnosti

Savino & Partners nabízí služby domicilace firem v České republice a také správu příchozí a odchozí korespondence.

Realizace plateb a pokladna

Jménem zákazníků jsou operace provádění plateb prováděny pomocí platforem IT.

Fakturační služby

Savino & Partners nabízí služby fakturace, správy objednávek a hotovostního účetnictví, které klientům pomáhají efektivně řídit jejich podnikání.

Automobilové praktiky

Majitelé vozidel registrovaných v České republice jsou podporováni ve službách nezbytných pro efektivitu jejich vozidel.

Vyhrazené služby

Na požádání mohou zákazníci, kteří potřebují konkrétní služby, požádat o preventivní informace.

Překlady a korespondence

Savino & Partners nabízí překladatelské služby úředních dokumentů, smluv a korespondence a také otevírání poštovních schránek (Datové schránky), které klientům pomáhají řídit komunikaci s místními úřady a obchodními partnery.

Call Now Button